דברים מרגשים של כ”ק האדמו”ר מבעלזא אמש בעצרת להמר"ן • צפו בוידאו

14/10/2013, 20:53

האדמו"ר מבעלזא פתח בדבריו בדברי הגמ', "הרואה אדם גדול, אריה דבי עילאי, גאון הגאונים, שנפטר מאתנו מעולם הזה ונתעלה לישיבה של מעלה, כרואה ספר תורה, תפילין ומזוזות וכל התורה