קול דמי אחינו, זועק אלינו מן האדמה / נועם ארנון דורש לחסל את הטרור

30/06/2014, 23:52

"אנו מבקשים ומצפים מכוחות הביטחון, לפעול עכשיו, למיגור הטרור וחיסול המחבלים ועוזריהם, עד האחרון שבהם"! נועם ארנון דובר הישוב היהודי בחברון, קורא לפעול לגירוש וחיסול הטרור

נערים חטופים בארץ חטופה / נועם ארנון וחטא המרגלים של דורינו

16/06/2014, 8:47

"רק שלטון ישראלי מלא על כל ארץ ישראל ישחרר את הארץ החטופה- הארץ המובטחת לנו, ויחזיר את הביטחון" * נועם ארנון דובר הישוב היהודי בחברון מוכיח את ראשי העם