Kipke

והוצאתי וגאלתי • לראשונה פורסמו תמונות צבע מתוך מחנות העבודה של הגרמנים ימ"ש בימי מלחמת העולם השנייה – צפו בוידאו

26/03/2013, 21:11

עיתון "DAILY MAIL" האנגלי מפרסם היום תמונות צבע בלעדיות וייחודיות מתוך מחנה העבודה דכאו שהנאצים פתחו מיד אחרי עלייתו של היטלר ימ"ש לשלטון, ב-1933. הצילומים, שלפי שעה לא ידוע