"לא תעמוד על דם רעך" – רות בוארון כותבת בדם ליבה

20/08/2013, 2:33

"לא תעמוד על דם רעך" קפצו המילים בין מחשבותיי מחשבות על ממשלת ישראל אכזרית ולא רחומה מחשבות על שר אוצר שלא יודע לנהל כלכלה לפיכך הלך הוא למהלך קל