ברית נעורים / חגית אמאייב

23/07/2014, 13:06

"האויב לא מרחם והיצר לא פוסח, עומדים על הקצה, חשים זאת כולם. אומנם נאחזים, בכל כוחנו, באשליות ובדמיונות, שמוכר לנו זה העולם. מפחדים ובורחים מלחשוב על הרגע בו יכריזו