הסגולה המדהימה שחשף הגר"ח קניבסקי • מיוחד

15/05/2019, 9:44

הגר"ח קניבסקי חשף לאדם שפנה אליו סגולה מיוחדת – שהתבררה במהירות כפועלת ישועות. גם מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בירך עליה – וכעת היא נחשפת

"הרבה גדולים נסתלקו בימי האבלות"

09/08/2016, 8:10

בליל היארצייט של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל התבטא מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן - הרבה גדולי עולם לפני המלחמה נסתלקו בימי האבלות על חורבן בית המקדש. {הגראי"ל

הכירו את האיש הכי קרוב למרן הגראי"ל שטינמן • פרופיל מיוחד

30/04/2015, 21:12

הוא האיש הקרוב והנאמן למנהיג המשפיע ביותר במגזר החרדי ובניגוד לאחרים, הוא לא רק יד ימינו של הרב, אלא הפך למושך בחוטים בסוגיות המשמעותיות והדרמטיות ביותר במגזר החרדי