רבנים ואישי ציבור בניחום משפ' הרב קורמן חתן הגרח"ש קרליץ (תמונות)

07/04/2014, 1:06

עשרות רבנים ואישי ציבור באו בשבוע שעבר לנחם את משפחת קורמן בבני ברק על פטירת ראש המשפחה הגאון שלא פסק מלימוד תורה רבי יוסף קורמן זצ"ל חתן הגרח"ש קרליץ