Kipke

גלריה: המקובל הגאון רבי יעקב הלל בקביעת מזוזה בישיבת המקובלים במירון

28/04/2013, 12:37

המקובל הגאון הצדיק רבי יעקב הלל הגיע הבוקר (א', ל"ג בעומר תשע"ג) לעריכת תיקון מיוחד וקביעת מזוזה בישיבת המקובלים אור הרשב"י שבסמוך לציון הרשב"י במירון. הגר"י הלל אף התפלל