Kipke

פיוס היסטורי בסטאמר? חבר בד"ץ העדה החרדית למנהטן ינסה להביא לפיוס – פרסום ראשון

07/06/2013, 11:06

האחדות המופלאה השוררת בין פלגי סטאמר בארה"ב עוררה לא מעט תהיות בקרב אנשי עולם החסידות לקראת הפגנת האחדות ביום א' במנהטן ארה"ב. ל'קוקר' נודע כי במסגרת המאמצים להביא לאחדות, התכנסו