Kipke

בלעדי ל'קוקר' • אמש (רביעי) הגיע הרה"ג שמואל אריה לוין מארגטינה לביקור בביתו של הגר"ש אוירבעך • הגרש"א לוין: להלחם בכל מחיר נגד גזירות הגיוס

06/02/2013, 21:13

לפני דקות אחדות עלה לביתו של הגר"ש אוירבעך, הרב שמואל אריה לוין מארגנטינה, הגר"ש אוירבעך קבלו בחביבות, הם שוחחו בניהם בדברי תורה,  ולאחר מכן עברו לדון בעניינים שעומדים על הפרק בציבור