מלחמות הליטאים: הגר"ש אויערבך ינאם בכנס של 'וכתבתם'

29/04/2014, 13:53

יממה לאחר כינוס 'לב לאחים' שממנו נעדרו רבני הפלג הירושלמי - הערב הם ישתתפו בכנס של וכתבתם, במרכז הכינוס : גזירת הגיוס