אל תרצחו את ר' שמואל על חשבון ילדינו / הרב יעקב פריד

12/11/2015, 19:05

כאב לילדים רכים, החלטתי לעצור הכל, ולשלוח לכם טור נוקב כנגד התנהלותם חסרת הרסן של העסקנים שגובלת בפשע חינוכי כנגד העוללים הרכים שלא טעמו טעם חטא ויצר הנייעס לא