Kipke

הוצאות הח"כים: מוזס הראש, דרעי בתחתית

24/03/2015, 14:41

הכנסת מפרסמת את רשימת ההוצאות של חברי הכנסת מתקציב קשר עם הציבור לשנת 2013, גם הנציגים החרדים מככבים. כל הפרטים