Kipke

הורים היזהרו! מכשיר טרף בהכשר הבדצ / מנחם מן

10/06/2015, 21:15

עמדתי שם מול הדלפק. זמני קצוב, אצבעותיי מקישות במקצב קל על משטח הזכוכית, עיני בוחנות את אביזרי החנות המוצגים לראווה ורגליי מתחלפות ביניהם אחת לכמה דקות בעמדת המתנה שגרתית

הזוי: שטרן בהצעת חוק שתעניק הכשר לעסקים שפתוחים בשבת ובלבד שימכרו מזון כשר

09/01/2014, 23:48

שטרן הציע חוק שיאפשר לרבנות הראשית להעניק תעודות כשרות גם לבתי עסק וחנויות הפתוחים בשבת – ובתנאי שהמזון שנמכר בהם הינו כשר. הצעת החוק של ח"כ שטרן מבקשת לתקן