דוח העוני בנתונים קשים – מעל 800,000 ילדים עניים בישראל

17/12/2013, 12:48

מעל חצי מיליון ילדים בישראל מוגדרים כעניים, כך פורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדוח העוני לשנת 2012. על פי הנתונים כ-800 אלף ילדים ברחבי המדינה

Kipke

ישראל 2035: 11.4 מיליון בני אדם, יותר חרדים – פחות חילונים – כנסו

25/06/2013, 14:49

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת בצורה שוטפת תחזיות של אוכלוסיית ישראל לטווח של 25 שנים. תחזיות אלה מתעדכנות כל חמש שנים בהתחשב בשינויים במגמות הדמוגרפיות. התחזית המעודכנת עבור אוכלוסיית ישראל