Kipke

פרשת הרב מצגר • צפו בוידאו: קרקובסקי מאשים: "אנשי הרב מצגר הונו אותי"

24/06/2013, 10:18

פרשת הרב מצגר: אין עוד כמעט ספק כי מי שיודע את הפרטים מסר למשטרה מידע מדוייק, מפני שביום שישי נשאל הרב מצגר על אותם כספים היכן הפקיד או העביר אותן.