ארוכה הדרך אל האושר / סיפור לחג

23/09/2014, 13:59

עבירות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שיבקש ממנו את סליחתו. פגיעה וצער מהעבר, גורמת לקטרוג וחוסמת טוב. כעת, זהו הזמן לבקש סליחה: