Kipke

המיץ של הצ'ולנט – פרק 12 לצפיה – והשבוע פרק משעשע במיוחד עם החקיין המצחיק בטירוף יהודה שוקרון

04/07/2013, 19:02

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מידי שבוע מכניסה הסדרה את הצופים לחדרי החדרים של הציבור החרדי לנושאים הבוערים במגזר. התוכנית

Kipke

המיץ של הצ'ולנט – הפרק העשירי לצפיה – והשבוע פרק משעשע במיוחד בדמות מחליפו של אחד ממגישי התוכנית

21/06/2013, 14:20

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מידי שבוע מכניסה הסדרה את הצופים לחדרי החדרים של הציבור החרדי לנושאים הבוערים במגזר. התוכנית

Kipke

המיץ של הצ'ולנט – הפרק התשיעי לצפיה

13/06/2013, 18:06

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מידי שבוע מכניסה הסדרה את הצופים לחדרי החדרים של הציבור החרדי לנושאים הבוערים במגזר. התוכנית

Kipke

המיץ של הצ'ולנט – הפרק השמיני לצפיה

06/06/2013, 17:33

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מידי שבוע מכניסה הסדרה את הצופים לחדרי החדרים של הציבור החרדי לנושאים הבוערים במגזר. התוכנית

Kipke

המיץ של הצ'ולנט – הפרק השביעי לצפיה

30/05/2013, 18:24

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מידי שבוע מכניסה הסדרה את הצופים לחדרי החדרים של הציבור החרדי לנושאים הבוערים במגזר. התוכנית

Kipke

המיץ של הצ'ולנט – הפרק השישי לצפיה

23/05/2013, 20:15

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מידי שבוע מכניסה הסדרה את הצופים לחדרי החדרים של הציבור החרדי לנושאים הבוערים במגזר. התוכנית

Kipke

המיץ של הצ'ולנט – הפרק החמישי לצפיה

09/05/2013, 19:19

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מידי שבוע מכניסה הסדרה את הצופים לחדרי החדרים של הציבור החרדי לנושאים הבוערים במגזר. התוכנית

Kipke

המיץ של הצ'ולנט – הפרק הרביעי לצפיה

02/05/2013, 22:09

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו החדשה של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מידי שבוע מכניסה הסדרה את הצופים לחדרי החדרים של הציבור החרדי לנושאים הבוערים במגזר.

Kipke

המיץ של הצ'ולנט – הפרק השלישי לצפיה ב'קוקר'

25/04/2013, 17:23

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו החדשה של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מדובר בקונספט אינטרנטי חדש ומקורי בו העיתונאים ארי גלהר ויקי אדמקר מכניסים מידי שבוע

Kipke

"המיץ של הצ'ולנט": הפרק השני לצפיה ב"קוקר"

18/04/2013, 19:18

"המיץ של הצ'ולענט" – תוכנית הוידאו החדשה של אתר NRG, עוסקת בכל הקשור למגזר החרדי. מדובר בקונספט אינטרנטי חדש ומקורי בו העיתונאים ארי גלהר ויקי אדמקר מכניסים מידי שבוע