מנהלים חדשים במעיין החינוך ש"ס: הגר"ד יוסף ויו"ר הידברות (תמונות)

17/07/2015, 15:31

ההנהלה החדשה בראשות הגר"ד יוסף התכנסה אתמול לישיבת עבודה ראשונה במשרדי ההנהלה בירושלים וקבעה יעדים להקמת מוסדות חדשים ושיפור השירות למוסדות . תיעוד