Kipke

ההסכם הקואליציוני המלא: קינג' בנט יחלוש על מוקדי הכוח המרכזים בישראל

16/03/2013, 20:49

הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה-33 למדינת ישראל שנערך ונחתם בתאריך בין- סיעת "הליכוד – ישראל ביתנו " בכנסת ה-19 (להלן: "הליכוד – ישראל ביתנו") לבין- סיעת "הבית היהודי אנו