קניידלעך? "מאכל דלוח"

09/05/2014, 10:36

עצוב לשמוע שדרן מלא שנאת חינם נגד המגזר שלנו. אבל עוד יותר מעציב להיזכר שלפעמים גם אנחנו מלבים את אש המחלוקת. טורו של יחיאל פליישמן.