סערת הלבן • רב בפוניבז': "קבוצה תת רמה" (הקלטה)

16/11/2014, 15:13

הפגיעה בגר"ח ברמן: הגר"ד לוי חתנו של הגרי"ג אדלשטיין תקף בועד פנימי שמסר את הפגיעה בגר"ח ברמן והתנהלות פלג "המחבלים": "קבוצה תת רמה ככה זה כשלא לומדים מוסר".

Kipke

המאמע של פונביז': הגרח"פ ברמן מתפלל לפני העמוד ביארצייט על אמו – צפו בגלריה

12/05/2013, 19:02

התרגשות רבה אפפה את יושבי בית המדרש בישיבת פונביז': בתפילת השחרית הגרח"פ ברמן מראשי ישיבת פונוביז' עטה על ראשו טלית וניגש לפני העמוד בהיכל הישיבה. בני הישיבה התלחשו מפה