התארים החדשים של רבני 'הפלס': "הגאון הגדול"

21/02/2014, 15:35

 בעיתון הפלס התקבלה החלטה אסטרטגית להעניק תארים חדשים לרבני הפלג הירושלמי.  כבר היום קיבלו שניים, מרבני הפלג את התואר החדש "הגאון הגדול". בידיעה שמופיעה במוסף לקראת שבת נכתב:  "באשדוד