הציל נפשות רבות ונקטף בטרם עת: הרב יוסף ברוך קנובל

19/05/2015, 20:47

קהל רב רבנים מרביצי תורה תלמידים ידידים ומוקירים ליוו בשבוע שעבר בהלוויה רבת משתתפים כשהם כואבים ואבלים למנוחת עולמים את הרה"ג רבי יוסף ברוך קנובל זצ"ל שנלב"ע לאחר מחלה