Kipke

וידאו בלעדי מרתק: הגאון הרב ישראל מאיר לאו שליט"א בראיון חג לקוקר: אין לנו חמץ בזכות חברי הכנסת החרדים

27/03/2013, 2:04

הרב הראשי לשעבר ורבה של תל אביב כיום הגאון הרב ישראל מאיר לאו בשיחה נרגשת לאתר 'קוקר': בדבריו הסביר את ענינה של ביעור חמץ השייכת לזמנינו כיום, ואיך נוכל