Kipke

"כל רב שהשתתף בעצרת הוא מחטיא"(הקלטה)

29/12/2015, 17:32

תלמידו המובהק של מרן הרב שך זצ"ל הגה"צ ר' מאיר ביר יוצא שוב למתקפה חריפה נגד משתתפי הפגנת הגיוס של 'הפלג' ו'העדה': "כל ראש ישיבה או משגיח שהיה שם

Kipke

"מה השטויות האלה לקרוע קריעה?!" (הקלטה)

08/12/2015, 15:04

תלמידו של מרן הרב שך, הגר"מ ביר מאלעד, נגד הרב נוביק מחדרה: "איך משגיח בישיבה יכול לקרוע קריעה ולהגיד דיין האמת?". האזינו {מתקפה חריפה}

Kipke

"הם מבזים את הרב שך והגרי"ש"

27/11/2015, 0:12

תלמידו המובהק של מרן הגרא"מ שך, הגה"צ ר' מאיר ביר, ראש כולל 'אבי עזרי' יוצא למתקפה חסרת תקדים נגד אנשי 'הפלג' בעקבות מלחמתם בח"כים החרדים בשל אישור תיקון חוק