Kipke

ביקור מפתיע: יו"ר ועד הישיבות הרב חיים אהרון קופמן הגיע לביקור ולהתייעצות בביתו של מרן הגר"ע יוסף

08/04/2013, 10:11

ביקור מפתיע נערך הבוקר בביתו של מרן הגר"ע יוסף שליט"א, מנהיג תנועת ש"ס. אל ביתו של מרן הגר"ע, הגיע לביקור ראשון היו"ר החדש של ועד הישיבות, הרב חיים אהרן