Kipke

המופת של המקובל הרב רוני הכהן: הבטיח לפיירבג: "עד ראש חדש כסלו תשובי ללשכה"

02/12/2016, 16:10

לפני 21 יום נכנסה ראש עיריית נתניה מריים פיירבג, למעונו של הצדיק מיבנה, היא ביקשה את ברכתו בהצלחה שתשוב לנהל את העיר. התשובה של הרב הייתה מפתיעה, "עד ראש