"בני תורה לא ישאו מכשירים אפילו כשרים"(הקלטה)

06/09/2016, 19:43

ראש ישיבת 'קריית מלך' הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין יצא למתקפה נגד השימוש בטלפונים אפילו כשרים: "לא להריח אפילו ריח כלשהוא מהחוץ". "נהגנו שבני תורה בחורים לא ישאו מכשירים

בתורה ומוסר: כך ימחו בישיבת 'אור ישראל' על הפגיעה בגדולי ישראל

16/06/2016, 22:01

מחר יתכנסו מאות בהיכל ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקווה למחות על הפגיעה המתמשכת בגדולי ישראל בכלל והפגיעה בראש ישיבת 'אור ישראל' בפרט. ההמונים יתכנסו לסדר לימוד של שעתיים בהיכל