Kipke

ווארטים על הפרשה: מ"השווער" החרדי למנחת 'האח הגדול' (וידאו)

26/01/2017, 12:58

בתכנית 'אנשים' סיפרה קורין גדעון למנחה כי משה סורצקין, אבא של חילי שולח לה מידי שבוע ווראטים על פרשת השבוע לתא הקולי ובאמצעותו היא מתעניינת על הפרשה.

"ווארטים נפלאים לשולחן שבת" מהרב ברוך רוזנבלום (וידאו) ומלל

04/04/2014, 17:14

הדרשן הרב ברוך רוזנבלום ידוע כפה מפיק מרגליות, המוסר את דרשתו הנפלאה והמהממת על פרשת השבוע מדי שבוע ביום חמישי בבית הכנסת הגדול, המונים באים לראות ולשמוע את השיעור

"ווארטים נפלאים לשולחן שבת" מהרב ברוך רוזנבלום – (וידאו)

21/03/2014, 15:36

הדרשן הרב ברוך רוזנבלום ידוע כפה מפיק מרגליות, המוסר את דרשתו הנפלאה והמהממת על פרשת השבוע מדי שבוע ביום חמישי בבית הכנסת הגדול, המונים באים לראות ולשמוע את השיעור