"Waze" תיקח אתכם לבית הכנסת: שיתוף פעולה חדש עם ענקית הניווט

28/10/2013, 9:12

ענקית הניווט "Waze", תחל בקרוב לציבור שומרי המצוות להגיע לבית הכנסת/למקווה או לעוד שירותי דת. היוזמה החדשה מגיעה לאחר משא ומתן בין משרד הדתות לבין "Waze", ובקרוב ייחתם לפי