Kipke

החסד מתגלגל גם לבני ברק • "דרכי מרים" מרחיבה את פעילותה לעיר לע"נ מייסד הארגון הרב ישראל וינגרטן זצ"ל

20/02/2013, 21:30

במלאות שלושים לפטירתו של  הרב ישראל וינגרטן זצ"ל, מייסד עמותת "דרכי מרים", הוחלט להגביר את פעילות הארגון לעילוי נשמתו. כצעד ראשון לאור הפניות הרבות שהגיעו לעמותה להתרחב ולחצות את גבולות