Kipke

שו"ת ועד הבית • מגיש עו"ד צבי רוזנטל

10/02/2013, 20:12

קולות נקישה על הדלת, שוב צריך לשלם לועד הבית, חשבתם פעם כיצד נקבע הסכום לתשלום? האם הדיירים בקומה ראשונה חייבים לשלם על אחזקת המעלית? מה קורה כאשר ישנן חנויות