Kipke

הבית היהודי הקים מאה בתים יהודים • חגיגות המאה

15/02/2013, 7:53

גם במהלך מערכת הבחירות שהסתיימה זה עתה, המשיכו חברי ההנהגה הצעירה של הבית היהודי להגיע לחתונות ולשמח חתנים וכלות, דתיים חרדים וחילוניים. בין עמידה בצומת לבין הגעה לפאנל, בין