Kipke

חונה דייטש עונה למשמיצי 'המתחברים'

27/10/2016, 18:26

חונה בטור כאוב עונה למשמיצי המתחברים. אני אשאל אתכם שאלה: מה עדיף? שהצעירים הללו ירקדו באולם סגור או במועדון בעיר ובמקומות אסורים כאלה? {"לא היה שם תערובת עם

אבישי בעקבות ההתפרקות • בקליינע

10/03/2016, 14:54

השבוע במדור הפפארצי של אתר קוקר: ההתפכחות של אבישי בן חיים • מה בירך האד' מזלטשוב את הרב מצגר? • המעקב אחרי זייברט ועוד. {ברנז'ה}