Kipke

החקלאים בהתקפה קשה נגד משגיחי הכשרות במטעי הזיתים

19/02/2013, 11:54

החקלאי שהצית את המדינה כששלח ליאיר לפיד מכתב בו הוא תוקף את משגיחי הכשרות, אומר בראיון להכל דיבורים: ומבקש כי המדינה תתערב שלא יהיה פה מסחרה, כל זרם בודק