Kipke

'המבשר' במתקפה על ח"כ שטרן

15/12/2016, 11:52

לאחר שח"כ אלעזר שטר פער פיו במליאת הכנסת כנגד הראשון לציון רבי יצחק יוסף, עיתון המבשר מפרסם מאמר מערכת חריף כנגד ח"כ שטרן. {"ויהיו מלעיבים

ה'איפכא מסתברא' ובנט ה'שובב' – אבי רוזן מספר על הצד הלא מוכר של ח"כ שטרן

13/02/2014, 13:10

ימי הדמדומים של יום שלישי האחרון הופרו, הכנסת שקקה חיים, עדנה כזו גם סדרני הבניין לא זוכרים. וועדת שקד התכנסה למרתון דיונים סביב ההכנה של חוק גיוס בני הישיבות,

ח"כ שטרן: "אתה שקרן" – ח"כ יוגב בתגובה: "אתה שרוט" – וידאו

10/02/2014, 12:42

וועדת שקד בכנסת, סוערת כפי המתבקש. הבוקר (שני), החלו הדיונים ובהם נוכחים משתתפים רבים. במהלך הדיון, התפתח ויכוח בין ח"כ אלעזר שטרן 'התנועה' לבין ח"כ מוטי יוגב 'הבית היהודי'