Kipke

אפקט דרעי: "אסור לכלה לרקוד מול קהל"(הקלטה)

25/12/2015, 0:02

הערב, בתכניתו ההלכתית של הרב אופיר מלכה, עלה מאזין שסיפר כי נוכח היה בחתונה מפורסמת השבוע שם רקדה הכלה עם אביה לעינניי הגברים: "הדבר אסור וכי אין לנהוג כך