Kipke

הסוף לחידה הקיומית: למי שייך הטיפ? לפי בית המשפט: למלצר

15/04/2013, 11:15

אמש (א') קבע בית המשפט העליון ברוב דעות בפסק דין עקרוני כי טיפ הניתן למלצר במסעדה ייחשב כהכנסה של המלצר ולא כהכנסה של המסעדה המעסיקה אותו. פסק הדין ניתן