למה היא נושכת שוב?

15/03/2016, 2:34

הכלבה של נתניהו מחפשת מנהיג

למה הכלבה קאיה נשכה?

17/12/2015, 15:28

הכלבה של נתניהו מחפשת מנהיג: קאיה, כפי הנראה, כיאה למעמדה, הורגלה לפינוקי אוכל או לליטופי אהבה במרבית שעות היום, וזה מה שחיזק אצלה תחושה של שליטה מוגזמת בטריטוריה הפנימית