Kipke

יהודים נעלמים: יואב לימור בעקבות ההתבוללות (וידאו)

19/12/2016, 16:12

בעקבות ההתבוללות: יואב לימור לפגוש את הקהילה היהודית בניו-יורק שמונה נכון להיום כ-6 מיליון יהודים ושמע מהם מה קורה בשטח והאם יש דרך לעצור המגמה. { "בתוך שנים לא