הפלסטינים הכריזו על "יום הזעם"

16/10/2015, 9:17

לקראת יום הזעם: בירושלים החליטה המשטרה להגביל את גיל המתפללים המוסלמים בהר הבית מחשש להפרות סדר, וגם בשאר חלקי העיר נערכים בכוחות מתוגברים {חשש להסלמה }