Kipke

מחר ב'יום ליום': מתקפה חזיתית על הרב דוד סתיו "מותר לקרוא לו רשע"!

19/06/2013, 19:40

 יום ליום מציג מחר מתקפה חזיתית על דוד סתיו. תחת הכותרת  נחשפת הצלע השלישית במלחמה של לפיד: מכונה המעומד של בנט לרה"ר דוד סתיו ללא תואר הרב . קוקר