Kipke

אירוסין בשערי חסד: פטרוף אירס את בתו (תמונות)

24/06/2015, 13:16

שמחה בשערי חסד: אתמול התקיים שמחת אירוסי בנו של הרב צבי וידר תלמידו של הגר"ש אוירבך ורבה של קרית יובל עם בתו של הרב יוסף