נח איש צדיק: חם ויפת – יחי ההבדל הגדול – טורו השבועי של הרב יעקב גלויברמן

04/10/2013, 9:03

 לקראת שבת: הרע שבך והטוב שבזולת  בפרשת השבוע מסופר על נח הראשון באנושות שנטע כרם ענבים, ושתה מן היין והשתכר. "וירא חם אבי כנען, את ערוות אביו, ויגד לאחיו". שני

Kipke

השנאה והחורבן – טורו של הרב יעקב גלויברמן

12/07/2013, 13:50

ביום שלישי בשבוע הבא יחול צום תשעה באב, היום בו נחרבו שני בתי המקדש בירושלים. מסופר על אחד מגדולי הצדיקים שהיה עסוק בהבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש

Kipke

הטור השבועי של הרב יעקב גלויברמן – "הסיבה שצריך לומר בלי נדר על כל דבר שמבטיחים"

04/07/2013, 16:46

לקראת שבת מוצא שפתיך תשמור פרשה השבוע "מטות – מסעי", מתחילה בדיני נדר ושבועה. "איש כי ידור נדר לה' – ככל היוצא מפיו יעשה". המושג "נדר" – הוא איסור

Kipke

העסקן החבד"י חגג '60' בוילה ברמת השרון – מי הגיע? צפו בגלריה

09/05/2013, 17:01