"דקרתי את בתי, כי אברהם אבינו אמר לי" (וידאו)

31/08/2016, 8:10

האב החשוד בדקירת בתו בת ה-10 בחקירתו אומר שקיבל הוראה מאברהם אבינו "דקרתי אותה, כי רציתי לגאול את עם ישראל, זה כמו עקדת יצחק". צפו בכתבה {מזעזע: האב שדקר

יעקב ועשיו – מראשית עד אחרית! / מאת:אהובה קליין.

21/11/2014, 14:39

מה הטריד את רבקה בלכתה לדרוש את ה'?

האם אליעזר מילא את שליחותו נאמנה / אהובה קליין

14/11/2014, 14:04

האם אליעזר מילא את שליחותו נאמנה?

החינוך שהנחילו אברהם ושרה / אהובה קליין

07/11/2014, 15:06

מה ראתה שרה ברוח הקודש?