Kipke

מיוחד: וידאו ממעמד יציאת נשמת הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל

14/04/2013, 9:12

קרוב ל-100,000 איש ליוו ביום שישי האחרון את הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל למנוחת עולמים. העולם היהודי כולו נשבר לשמע הבשורה הקשה בפטירתו של הגר"י זצ"ל, לאחר מחלה קשה