Kipke

המאבקים בחיים!

27/11/2015, 15:38

להמשיך להאבק! המאבק בין יעקב לשרו של עשיו , היה על תכלית החיים. עשיו - גשמיות . יעקב רוחניות. עד שראה המלאך כי לא יכול לו, מה עשה? נגע

צפו: רב בכיר בברסלב: "לא מקבל יותר נשים, גם לרב יש יצה"ר" (וידאו)

19/07/2015, 21:26

הרב שלום ארוש אמר לתלמידיו בירושלים כי ההחלטה התקבלה בעקבות הפרשות האחרונות שבהן נחשדו רבנים ב"דברים מזעזעים". "אישה רוצה ברכה? שתכתוב. הרב הוא צדיק, אבל יש לו יצר הרע".