מבצע מחשמל / ירוחם אסטריכר מגלה את הפנים היפות של חב' חשמל

20/05/2014, 22:37

סיפורה של משפחה שצברה חוב גדול בחברת החשמל, לא הצליחה לשלמו ונותקה מאספקת החשמל, אז איך למרות זאת, חזר האור?