Kipke

היום: הירח הגדול והבהיר ביותר מאז 1948

13/11/2016, 16:13

ה"סופר מון" תופעת טבע המתרחשת אחת לכמה עשרות שנים ובה יהיה הירח הקרוב והבהיר ביותר אלינו. הפעם הבאה בה היא תתרחש תהיה בשנת 2034. {"סופר מון"}